Marek Jaszczyński

Pytamy o konsultacje dotyczące przyszłości alei Wojska Polskiego

Wykonanie dokumentacji projektowej ma potrwać do końca 2018 roku. Od 2019 roku rozpocznie się poszukiwanie wykonawcy i realizacja projektu - zapowiada Wykonanie dokumentacji projektowej ma potrwać do końca 2018 roku. Od 2019 roku rozpocznie się poszukiwanie wykonawcy i realizacja projektu - zapowiada magistrat
Marek Jaszczyński

"Głos": czy Miasto zrobiło konsultacje fasadowe? Czy zdanie wielu osób zostało pominięte? Magistrat odpowiada na zarzuty dotyczące przeprowadzenia dyskusji o losach arterii

Nasza redakcja pyta magistrat o to, czy właściwie zostały przeprowadzone konsultacje. Zadaliśmy kilka pytań pytań. Dlaczego Miasto nie korzysta ze znanych narzędzi, stosowanych w udanych procesach rewitalizacyjnych z całego świata?

- Sukcesywnie od 2014 roku realizowany jest scenariusz modelowej rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji społecznej na każdym jego etapie - mówi Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. - Sposób realizacji działań rewitalizacyjnych dotyczących tej części miasta został przygotowany we współpracy z profesjonalnym doradcą Ministerstwa Rozwoju oraz zdobył uznanie oceniających go specjalistów, poprzez przyznanie 10 miejsca w ogólnopolskim konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. W konkursie startowało 250 miast, z czego 20 wniosków dot. projektów rewitalizacyjnych zostało dofinansowane.

Kto decyduje o polityce transportowej miasta?

Czy o polityce transportowej i przestrzennej miasta oraz rewitalizacji powinni decydować ankietowani przez socjologów i nie zapoznani z tematem, przypadkowi mieszkańcy, którzy o tych procesach mają blade pojęcie?

- Badania socjologiczne i ankietyzacja przeprowadzone na reprezentatywnej grupie mieszkańców, zostały poprzedzone spotkaniami konsultacyjnymi w trakcie których prezentowano i dyskutowano z zainteresowanymi rozwiązania projektowe na każdym etapie ich powstawania - odpowiada Sylwia Cyza Słomska. - Ankietyzacji towarzyszył profesjonalnie przygotowany materiał wizualny i opisowy dot. przedstawionych wariantów przekształcenia alei. Realizację badań ruchu i wstępnych analiz projektowych powierzono Biuru Inżynierskiemu Damart. Biuro wypracowało w efekcie prac projektowych i konsultacji 4 warianty poddane następnie ankietyzacji. Dwa warianty przewidywały wprowadzenie tramwaju w obszar alei. Pojęcie rewitalizacji nie ogranicza się do wyboru koncepcji przekształcenia alei Wojska Polskiego. Proces rewitalizacji odbywa się jednocześnie na wielu płaszczyznach działań - społecznej, przestrzennej (infrastrukturalnej), środowiskowej i gospodarczej. Polityka transportowa Szczecina, obejmująca także obszar centrum miasta, wpisuje aleję Wojska Polskiego w całość organizmu komunikacyjnego dopuszczając dla samej alei różne możliwości realizacji zadań związanych z transportem publicznym. Równoważne koncepcje możliwe do realizacji na tym odcinku pozwoliły władzom miasta wsłuchać się w głos większości.

Czy konsultacje tylko fasadowe?

„Głos” zapytał, dlaczego mając do dyspozycji ogromne środki z UE miasto nie zdecydowało się na przeprowadzenie profesjonalnego procesu konsultacyjnego z akcją edukacyjną i udziałem architektów, urbanistów oraz ekspertów od polityki transportowej, by w efekcie samych mieszkańców móc włączyć w proces współtworzenia? Czy Miasto zrobiło konsultacje fasadowe, ponieważ głos wielu osób został pominięty, skoro wybór oparto wyłącznie na wynikach procesu ankietyzacji?

Urzędnicy odpowiadają, że na wszystkich etapach konsultacji, które trwały od 2014 roku o głos pytani byli zarówno mieszkańcy Szczecina, samej alei Wojska Polskiego jak i eksperci (architekci, urbaniści).

- Wszyscy mogli i brali udział w akcjach edukacyjnych takich jak np. Westiwal, inicjujący rozmowy w mieście o alei Wojska Polskiego, poprzez realizacje projektów „Moje Miasto - Moja ulica” i szereg otwartych konsultacji społecznych (otwarte spotkania w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami na Deptaku Bogusława (w sumie 5 spotkań) - mówi Sylwia Cyza-Słomska. - Koncepcje projektowe zaprezentowane zostały również radnym Rady Miasta Szczecin skupionym w komisjach merytorycznie związanych z procesem rewitalizacji, budownictwa i rozwoju miasta. Mieszkańcy i eksperci mogli wskazywać dowolną z przedstawionych przez projektantów koncepcji, więcej - miasto było również otwarte na sugestie spoza tych przedstawionych. W trakcie trzyletnich konsultacji największe poparcie zdobyła koncepcja na której podstawie będzie realizowany konkurs architektoniczny. Zdecydował głos większości, na tym m.in. polega partycypacja społeczna.

Skorzystajmy z doświadczeń innych

Kolejne pytanie dotyczy tego, dlaczego nie skorzystano z wypracowanych doświadczeń w innych krajach (a nawet już w Polsce) w zakresie partycypacji społecznej - organizując kilkudniowe warsztaty (np. charette), w których uczestniczą różni interesariusze (profesjonaliści różnych branż i zwykli mieszkańcy, urzędnicy, przedsiębiorcy, itp.) i podczas których wypracowuje się wspólnie akceptowane przez wszystkich rozwiązanie?

Magistrat odpowiada, że do końca czerwca zostanie otwarty punkt konsultacyjny na obszarze objętym projektem.

- Punkt ten będzie głównym miejscem realizacji misji społecznej związanej z procesem rewitalizacji, będzie też miejscem warsztatów społecznych i spotkań mieszkańców z ekspertami, dotyczących rewitalizacji obszaru kwartałów - wyjaśnia Sylwia Cyza-Słomska. - Wiele tego typu działań jest planowanych i będzie dotyczyło integracji społecznej również w ramach projektu „Wstąp do śródmieścia”, a planowany konkurs realizacyjny włączy szerokie grono architektów i urbanistów w celu wypracowania najlepszych rozwiązań szczegółowych dot. przekształcenia alei Wojska Polskiego.

Ważni są eksperci

Dlaczego mając do dyspozycji ogromne środki z UE miasto nie zdecydowało się zaprosić do współpracy wybitnych architektów/urbanistów, by wspólnie z nimi i mieszkańcami zainicjować proces zmian na alei? Warto wskazać, że władze Lublina (i kilku innych polskich miast) zaprosiły do współpracy np. prof. Jana Gehla - duńskiego architekta i urbanistę, który przywrócił miasta pieszym.

Urzędnicy odpowiadają, że podpisana w efekcie przyznanego dofinansowania umowa obejmuje zaakceptowaną przez ministerstwo listę 70 działań dotyczących rewitalizacji obszaru związanego z aleją Wojska Polskiego. Środki unijne zostały podzielone nie tylko na zadania mające wypracować model ruchu dla odcinka alei Wojska Polskiego, ale dla całego obszaru objętego projektem m.in. przeprowadzenie konkursu architektonicznego, opracowanie dokumentacji projektowej, działania społeczne.

Jaka przyszłość alei?

W ramach inwestycji zostanie przebudowana aleja Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, zagospodarowane 3 placów przy alei Wojska Polskiego, tj. placu Zgody, terenu u zbiegu ulicy Ściegiennego i Królowej Jadwigi oraz terenu u zbiegu ulicy Obrońców Stalingradu i al. Wojska Polskiego. Zagospodarowane zostaną ulice sąsiednie do alei Wojska Polskiego, tj. odcinek ul. Śląskiej bez przejazdu (od ul. Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”) i odcinek ulicy Jagiellońskiej (od al. Piastów do al. Wojska Polskiego). A

Marek Jaszczyński

Witam! Dziennikarzem jestem kilkanaście lat. Karierę zaczynałem w "Gazecie Poznańskiej". W GS24.pl i "Głosie Szczecińskim" zajmuję się bieżącymi sprawami Szczecina i regionu, a szczególnie komunikacją miejską. Piszę o historii i o wojsku. W moim kręgu zainteresowań są również Police. Przygotowuję materiały o bieżących wydarzeniach z gmin wchodzących w skład powiatu polickiego. Wszystkie te informacje można znaleźć na stronie www.police.naszemiasto.pl. W wolnym czasie - a z tym jest różnie - uwielbiam ruch na świeżym powietrzu, a gdy czas na to pozwoli to lubię zagrać w gry strategiczne.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.