Marek Jaszczyński [email protected]

Przebudowy dróg w naszym regionie

Przebudowy dróg w naszym regionie
Marek Jaszczyński [email protected]

Przebudowy doczeka się 1,5 kilometrowy odcinek drogi Szczecin - Siadło Górne i prawie 600 metrów ul. Długiej w Mierzynie.

Pierwsza z inwestycji będzie kosztować 3 miliony 342 tysiące złotych i realizowana jest przy wsparciu gminy Kołbaskowo i budżetu państwa.

- Umowa przewiduje przebudowę nawierzchni w Siadle Górnym, podłączenie kanalizacji deszczowej, budowę ścieżki rowerowa i chodników. Natomiast poza miejscowością powstanie ciąg rowerowo-pieszy - tłumaczy Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg starostwa powiatowego w Policach.

Prace powinny zakończyć się 30 września. Podobny termin realizacji ma druga z inwestycji. To przebudowa 584 metrów ulicy Długiej w Mierzynie (od ulicy Kolorowej do ul. Ślicznej). Koszt prac to 2 miliony 164 tysiące złotych, będą one realizowane przy wsparciu gminy Dobra i budżetu państwa.

- Połowa tej kwoty pochodzi z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, 25 procent z budżetu gminy Dobra i 25 procent z budżetu powiatu polickiego - wyjaśnia Mariusz Sarnecki, wicestarosta policki. - To już kolejny etap remontu ulicy Długiej w Mierzynie. W 2013 roku został wykonany kolektor kanalizacji deszczowej i przebudowana nawierzchnia innego odcinka tej ulicy. W 2015 roku wybudowano chodniki w okolicy szkoły. Te zadania zrealizowała gmina Dobra, z którą współpraca układa nam się bardzo dobrze.

Na ulicy Długiej oprócz wymiany nawierzchni, powstaną nowe chodniki, zatoka autobusowa, a także zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Jednak do zakończenia remontu całej ulicy pozostanie jeszcze około półtorakilometrowy fragment.

Dziś w starostwie zostanie podpisana umowa z wykonawcą przebudowy wiaduktu na ulicy Asfaltowej, czyli wjazdu od strony Przęsocina. Sam wiadukt nie będzie zamknięty, ruch będzie ograniczony. Zdecydowanie łatwiej będzie dojechać do Polic od strony Skolwina, czyli ulicą Nadbrzeżną. Podczas przebudowy będzie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

- Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami i ewentualnie wybrać alternatywne trasy: przez Głębokie lub Skolwin - mówi Mateusz Frąckowiak ze starostwa powiatowego. W wyniku przebudowy zniesione zostanie ograniczenie tonażowe na wiadukcie (30 ton). Remont wiaduktu to część wielkiej inwestycji rozłożonej na lata. Realizacja inwestycji drogowych od wiaduktu do granic Szczecina nastąpi w 2018 roku.

Marek Jaszczyński [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.