Pracownik w wieku przedemerytalnym jest chroniony

Czytaj dalej
Fot. 123rf
PRAC. (GM)

Pracownik w wieku przedemerytalnym jest chroniony

PRAC. (GM)

Na pytania Czytelników dotyczące prawa pracy odpowiada Jolanta Jankowska, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

- Czy osoba objęta ochroną przedemerytalną możne mieć zmienione miejsce pracy?

- Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskania prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku - art. 39 Kodeksu pracy. W przypadku przeprowadzania zwolnień grupowych pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy takiemu pracownikowi.

- Czy w 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe terminy do złożenia do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia ?

- Od 1 stycznia 2017 r. art. 264 par 1 Kodeksu pracy otrzymał nowe brzmienie: „Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę”.

- Zatrudniłam dwie osoby na umowę zlecenia przy sprzątaniu terenu. Czy muszę dla nich prowadzić szczegółową ewidencję czasu pracy?

- Od dnia 1 stycznia 2017 r. na podstawie zmienionej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zleceniodawca zobowiązany jest rejestrować godziny faktycznie przez zleceniobiorcę przepracowane, ewentualnie zobowiązać zleceniobiorcę do ich rejestracji . Wykonujący zlecenie powinien otrzymać wynagrodzenie za tyle godzin ile przepracował. A minimalna stawka godzinowa, to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług . Minimalna stawka godzinowa za pracę wykonaną na podstawie umowy zlecenia wynosi 13 zł brutto.

PRAC. (GM)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.