X

Pozytywna ocena kierunku kosmetologia

Pozytywna ocena kierunku kosmetologia
X

W dniach 20 – 21.12.2019 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego została przeprowadzona prze Polską Komisję Akredytacyjną wizytacja na kierunku kosmetologia. Kontrola ta dotyczyła studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia.

Podczas dwudniowej kontroli odbyło się spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni oraz jednostką organizacyjną prowadzącą oceniany kierunek studiów, w celu przedstawienia szczegółowego haromonogramu wizytacji.

Państwowa Komisja Akredytacyjna prowadziła następujące czynności:

- oceniała spełnienie kryteriów ogólnych określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej,

- oceniała spełnienie kryteriów szczegółowych stanowiących załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r.,

- hospitowała zajęcia,

- wizytowała uczelnianą bazę dydaktyczną wykorzystywaną do realizacji zajęć praktycznych oraz bibliotekę uczelni,

- spotkała się z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia oraz działań zmierzających do doskonalenia programu kształcenia, planów rozwoju kierunku wsparcia udzielanego przez uczelnię w rozwoju naukowym i zawodowym nauczycieli akademickich oraz pogłębianiu ich kompetencji dydaktycznych,

- spotkała się z samorządem studenckim

Po wnikliwej analizie, nastąpiło spotkanie z władzami uczelni w celu posumowania wizytacji i przekazania wstępnych wniosków i zaleceń.

17 września 2020 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia. Kierunek ten otrzymał ocenę pozytywną we wszystkich dziesięciu ocenianych kryteriach.

X

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.