Marek Jaszczyński

Park Brodowski z ogrodem zabaw? Zdania są podzielone

Pamiątkowy  kamień  upamiętnia dawnych mieszkańców pochowanych na ternie obecnego Parku Brodowskiego Pamiątkowy kamień upamiętnia dawnych mieszkańców pochowanych na ternie obecnego Parku Brodowskiego
Marek Jaszczyński

Niektórzy mieszkańcy protestują, a autorzy projektu chcą wyjaśnić założenia inwestycji

Do dyskusji włączył się także magistrat. W miniony czwarte w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbyło się kolejne robocze spotkanie w sprawie realizacji zwycięskiego dużego projektu dla dzielnicy Północ w ramach SBO 2017. Chodzi o zadanie pod nazwą "Park Brodowski Żelechowa - sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji". W spotkaniu uczestniczyli: autorka projektu, przedstawiciele Rady Osiedla Żelechowa oraz pracownicy WGKiOŚ.

Mając na uwadze informacje jakie pojawiały się o rzekomej lokalizacji przedsięwzięcia na terenie dawnego Cmentarza Drzetowskiego w pierwszej kolejności zapoznano uczestników spotkania z informacjami dotyczącymi obszaru, na którym realizowane będzie zadanie.

- Zgodnie z posiadanymi przez WGKiOŚ dokumentami teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem dawnego Cmentarza Drzetowskiego (sąsiaduje z nim). W trakcie pierwszych roboczych spotkań z autorką projektu Rada Osiedla została pisemnie powiadomiona przez Wydział, że będzie na bieżąco informowana o poszczególnych etapach realizacji projektu, a dokumentacja techniczna zadania będzie z Radą uzgadniana - mówi Tomasz Klek z Centrum Informacji Miasta. - W porozumieniu z autorką projektu odstąpiono od posadowienia elementów ogrodu sensorycznego generujących hałas. Uczestnikom spotkania zostały odczytane najważniejsze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elementarnych, na których realizowany będzie projekt. Zapisy w planie nie stoją w sprzeczności z zamierzeniami projektu. Jednocześnie WGKiOŚ zobowiązał się do końca czerwca br. przedstawić autorce projektu i Radzie Osiedla koncepcję programowo-przestrzenną, która dokładnie będzie wskazywać rozmieszczenie poszczególnych elementów zadania takich jak: ogród do stymulacji sensorycznej, boisko rekreacyjne, plac zabaw, kącik seniora oraz pozostałe elementy małej architektury. WGKiOŚ zadeklarował pełną współpracę z autorką i Radą Osiedla w trakcie wykonywania koncepcji, w tym m.in. wspólną wizję w terenie przed ostateczną akceptacją projektu.

_________________

Dziś w magistracie ma się odbyć spotkanie dotyczące inwestycji, która w ostatnich tygodniach wywołała burzę na Żelechowej. To budową sensorycznego ogrodu zabaw. Pomysł wygrał w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2017, oddano na projekt 1517 głosów. Części mieszkańców osiedla przeszkadza inwestycja. Argumentują, że Park Brodowski to dawny cmentarz.

Po drugiej wojnie światowej nie doszło tu do ekshumacji, a jedynie usunięto nagrobki. Nieoficjalnie nie chodzi wcale o pamieć zmarłych, ale to obawa o ewentualny hałas „za płotem”. Rada Osiedla Żelechowa także jest w tej sprawie podzielona, chociaż w lutym tego roku do prezydenta Piotra Krzystka wpłynął wniosek, w którym RO Żelechowa miała poprzeć protestujących. Szkopuł w tym, że tak nie było.

- Rada Osiedla Żelechowa do tej pory nie zajmowała oficjalnego stanowiska, ani nie podejmowała uchwały dotyczącej protestu mieszkańców w sprawie wniosku SBO nr 14. Owszem, już w lutym (po zwycięskim głosowaniu) dotarł do nas wniosek (wraz z podpisami prawie 170 mieszkańców) o poparcie ich stanowiska w tej sprawie - wyjaśnia Alina Sukiennicka, przewodnicząca RO Żelechowa. - Ani mieszkańcy, ani członkowie RO nie są całkowicie przeciwni projektowi SBO. Tu nie chodzi tylko o plac zabaw. Wnioskodawca proponuje na miejscu dawnego Cmentarza Drzetowskiego (gdzie nie dokonano ekshumacji szczątków osób tam pochowanych) powstanie boiska wielofunkcyjnego, stanowisk do grillowania i palenisk, itp. Na to protestujący mieszkańcy się nie zgadzają (podobnie jak część członków RO). Niedawno przecież upamiętniliśmy to miejsce głazem i tablicą pamiątkową. Mieszkańcy zaproponowali, by zmodyfikować ten projekt i przekształcić go w sensoryczny park dźwięków natury (zaprzyjaźniona pracownia architektoniczna jest właśnie w trakcie opracowywania takiego projektu). Ten wniosek mieszkańców przekazaliśmy już w lutym p. prezydentowi Piotrowi Krzystkowi i do WGKiOŚ. Niedawno wpłynął do RO kolejny wniosek mieszkańców, by w ich imieniu zwrócić się z prośbą do prezydenta o wyjaśnienie stanu prawnego i historycznego tego terenu, co uczyniliśmy. Czekamy teraz na wyjaśnienia z urzędu.

„Głos” dotarł również do autorów projektu, którzy są zdania, że sprzeciw wobec realizacji projektu wynika z niewiedzy. Niewiedzy o tym, gdzie i jaki ma mieć zakres inwestycja. To dlatego liczą na spotkanie, które pozwoli rozwiać wątpliwości.

- Sprawa jest wyolbrzymiona. Niepotrzebnie, bo teren który ma być zagospodarowany jest poza obszarem byłego cmentarza. To zasadnicza różnica - mówią autorzy projektu. - Działka jest poza obszarem zadrzewionym i w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod sport i rekreację. Rozumiemy niepokój mieszkańców, ale my w opisie projektu podkreślaliśmy, że nie przewiduje się żadnej wycinki drzew. Nie jest przewidziana ingerencja w naturalne ukształtowanie terenu. Chcemy wydobyć korzyść z tego miejsca. Tak jak to jest z parkiem Noakowskiego, z Parkiem Żeromskiego na plac zabaw. Urząd pozytywnie to zweryfikował projekt. W sprawę włączyła się rada osiedla, która od wielu lat zabiega o budowę boiska w Parku Brodowskim. To dla nas sprzeczna informacja.

Dodajmy, że rzekoma wycinka drzew pod inwestycję to zabiegi pielęgnacyjne, które wykonywał Zakład Usług Komunalnych.

Przypomnijmy, że na terenie obecnego parku był największy cmentarz dawnej wsi Bredow. Cmentarz Drzetowski składał się z dwóch części. Najstarsza z nich powstała w połowie XIX wieku, pomiędzy obecnymi ulicami: Obotrycką oraz Słowiczą.

Marek Jaszczyński

Witam! Dziennikarzem jestem kilkanaście lat. Karierę zaczynałem w "Gazecie Poznańskiej". W GS24.pl i "Głosie Szczecińskim" zajmuję się bieżącymi sprawami Szczecina i regionu, a szczególnie komunikacją miejską. Piszę o historii i o wojsku. W moim kręgu zainteresowań są również Police. Przygotowuję materiały o bieżących wydarzeniach z gmin wchodzących w skład powiatu polickiego. Wszystkie te informacje można znaleźć na stronie www.police.naszemiasto.pl. W wolnym czasie - a z tym jest różnie - uwielbiam ruch na świeżym powietrzu, a gdy czas na to pozwoli to lubię zagrać w gry strategiczne.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.