Od każdego zlecenia trzeba płacić składki [wideo]

Czytaj dalej
Fot. Tomasz Czachorowski.
Małgorzata Stempinska

Od każdego zlecenia trzeba płacić składki [wideo]

Małgorzata Stempinska

Nowe zasady oskładkowania umów zleceń były tematem naszego dyżuru. Na pytania odpowiadały ekspertki z bydgoskiego Oddziału ZUS.

1. Jestem zatrudniona w firmie sprzątającej. W ubiegłym roku zawarła ona ze mną dwie umowy zlecenie. Z tytułu tej pierwszej na mycie okien otrzymuję co miesiąc ok. 65 zł brutto. Z drugiej umowy dostaję ok. 1250 zł brutto miesięcznie. Składki na ZUS mam płacone z tytułu pierwszej umowy zlecenia na mycie okien. Słyszałam , że od tego roku składki będę miała opłacane od każdej umowy. Czy to prawda ?
Tak. Jeżeli w styczniu 2016 roku nadal Pani wykonywała pracę na podstawie dwóch umów zlecenie i osiągnęła Pani przychód stanowiący podstawę wymiaru składek w podanych kwotach (ok. 65 zł brutto i ok. 1250 zł brutto), to będzie Pani podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z dwóch umów, a nie tylko z pierwszej.

Powyższe wynika z faktu, iż z tytułu pierwszej umowy zlecenie nie osiąga Pani minimalnego wynagrodzenia, czyli 1850 zł brutto.

2. Jakie składki trzeba odprowadzać do ZUS od umowy zlecenie? Wysokość procentowa składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń wynosi:

3. Mój mąż jest grafikiem. Ma etat w firmie, ale często dorabia sobie na umowach zlecenie. W miesiącu ma ich średnio dwie albo trzy, często z tym samym zleceniodawcą. Jak te umowy zlecenie są teraz ozusowane?
Przy założeniu, że Pani mąż pracuje na pełen etat, a umowy zlecenie są zawarte z innym podmiotem niż własny pracodawca i w ramach tych umów Pani mąż nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi wyłącznie ze stosunku pracy.

Natomiast od każdej umowy zlecenie należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasady ustalania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego nie zmieniły się od 1 stycznia 2016 roku.4. Jakie składki trzeba płacić do ZUS od umowy zlecenia, a jakie od umowy o pracę ?
Wysokość procentowa składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń w przypadku umowy zlecenie jest identyczna jak przy umowie o pracę. Ich wysokość podaliśmy w odpowiedzi na drugie pytanie. W przypadku pracowników jedynie ubezpieczenie chorobowe ma charakter obowiązkowy.

Natomiast w przypadku umowy zlecenie ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

5. Moja córka jest studentką. Dorabia sobie w wakacje na umowach zleceniach . Czy w jej przypadku coś się zmieniło odnośnie składek do ZUS ?
Studenci do ukończenia 26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenie, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

6. Jestem zatrudniony na umowę o pracę na pełen etat. Mój pracodawca zaproponował mi również dodatkową pracę na podstawie umowy zlecenie. Rozumiem, że od umowy zlecenie nie będą odprowadzane składki?
Jeżeli pracownik wykonuje dodatkowo umowę zlecenie zawartą z własnym pracodawcą, to z tytułu wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach, jak w przypadku umowy o pracę, tj. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tej osoby stanowi łączny przychód, uzyskiwany z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia. Pracodawca z tytułu zawartej umowy zlecenia nie zgłasza zleceniobiorcy do ubezpieczeń, a uzyskany przychód z tej umowy wykazuje, wraz z przychodem ze stosunku pracy, w imiennym raporcie miesięcznym składanym za pracownika.

7. Jak umowa zlecenie jest liczona do emerytury? Czy jeśli będę płaciła wyższe składki od takiej umowy, to w przyszłości będę otrzymywała wyższą emeryturę?
Jeżeli z tytułu wykonywania umowy zlecenie została Pani zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i są opłacane składki na te ubezpieczenia, to okres wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenie będzie uwzględniony przy ustalaniu uprawnień do emerytury.

Należy mieć bowiem na uwadze, że wysokość emerytury uzależniona jest od wysokości składek zgromadzonych przez ubezpieczonego na indywidualnym koncie w ZUS.

8. Jakie składki trzeba płacić do ZUS od umowy o dzieło? Czy w tej kwestii zaszły jakieś zmiany?
Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Samoistna umowa o dzieło nie jest bowiem tytułem do ubezpieczeń.

Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje natomiast wtedy, gdy umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. W takich przypadkach umowa o dzieło jest w zakresie ubezpieczeń społecznych traktowana jak umowa o pracę.

9. Jestem zatrudniona na dwie umowy zlecenie. Jedna jest na kwotę 1500 zł, a druga na 800 zł. Czy muszę płacić składki do ZUS od obu umów?
Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega również obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca z kolejnej lub kolejnych umów zlecenie.

Przyjmując, że uzyskała Pani w danym miesiącu przychód stanowiący podstawę wymiaru składek w wysokości 1500 zł z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A i przychód

w wysokości 800 zł z tytułu umowy zawartej z płatnikiem B, będzie Pani podlegała w tym miesiącu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu z tytułu dwóch umów zlecenia.

Płatnik A zobowiązany będzie opłacać składki od przychodu w kwocie 1500 zł, a płatnik B od przychodu w kwocie 800 zł.

Co ważne, łączną podstawę wymiaru składek oblicza się odrębnie dla każdego miesiąca.

Zapamiętaj

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.