O przetargach publicznych w Unii Europejskiej po polsku

Czytaj dalej
Fot. Karolina Misztal/Polska Press
Bogna Skarul [email protected]

O przetargach publicznych w Unii Europejskiej po polsku

Bogna Skarul [email protected]

Wkrótce ponad 500 tys. ogłoszeń rocznie o przetargach publicznych w krajach Unii Europejskiej będzie także publikowana w języku polskim.

Urząd Publikacji Unii Europejskiej od maja 2017 roku rozpoczyna wdrażanie infrastruktury do obsługi ogłoszeń publikowanych w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ten suplement jest już w tej chwili dostępny również w polskiej wersji językowej w zakładce http://publications.europa.eu/pl/home.

Dlaczego to takie ważne

Są tam streszczenia aktów prawnych Unii Europejskiej, aplikacje mobilne różnych opracowań, przewodnik po przepisach unijnych, a także biblioteka i księgarnia internetowa UE.

Wkrótce ma się pojawić suplement, który dla przedsiębiorców będzie bardzo istotnym narzędziem, ponieważ obejmować ma informacje o publicznych przetargach prowadzonych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Za realizację tego projektu odpowiadać będzie konsorcjum firm Jouve i Skrivanek.

Codziennie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazują się - zgodnie ze ścisłym harmonogramem publikacji - ogłoszenia o publicznych przetargach prowadzonych w krajach Unii Europejskiej. To unijny wymóg. Ale wkrótce wszystkie te ogłoszenia będa publikowane we wszystkich językach urzędowych Unii. Projekt ma znaczenie strategiczne ze względu na wagę przetwarzanych informacji - obejmuje przetwarzanie i tłumaczenie ogłoszeń we wszystkich językach krajów Unii Europejskiej.

Stoworzona zostanie specjalna platforma o wysokiej dostępności, umożliwiająca monitorowanie w czasie rzeczywistym ogłoszeń publikowanych codziennie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego.

Ponad 500 tysięcy ogłoszeń rocznie

Rocznie na stronach pojawiać się będzie 500 tys. ogłoszeń (w tym m.in. ogłoszeń o zamówieniu i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia).

- Projekt będzie realizowany w systemie „dokładnie na czas” zgodnie z prawnie obowiązującymi terminami publikacji przewidzianymi w dokumentach UE (od 5 do 12 dni) - zapowiada Małgorzata Finkelsztejn z PR Consultant, firmy odpowiedzialnej za upowszechnienie tego typu informacji.

Czym zajmuje się Urząd Publikacji UE?


Urząd Publikacji Unii Europejskiej (Urząd Publikacji), z siedzibą w Luksemburgu, jest organem międzyinstytucjonalnym, którego

zadaniem jest wydawanie publikacji instytucji Unii Europejskiej. Odpowiada za wydawanie i rozpowszechnianie publikacji o charakterze prawnym i ogólnym w wersji papierowej i elektronicznej oraz za zarządzanie stronami internetowymi umożliwiającymi obywatelom UE, organom państwowym i przedsiębiorstwom cyfrowy dostęp do oficjalnych informacji i danych pochodzących z UE.

Urząd Publikacji wydaje codziennie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka).

Bogna Skarul [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.