O czym dorabiający emeryt powinien pamiętać...

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Monika Kiełczyńska

O czym dorabiający emeryt powinien pamiętać...

Monika Kiełczyńska

Podpowiadamy, jak rozliczać się z ZUS-em, żeby być w zgodzie z przepisami.

Emerytura bardzo często nie jest dla seniorów równoznaczna z odpoczynkiem. Wielu z nich, mając już świadczenie, zatrudnia się na umowę o pracę, umowę zlecenia czy też prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest to częste zjawisko, mogące mieć wpływ na zmniejszenie wysokości świadczenia albo na zawieszenie prawa do świadczenia. Wszystko zależy od wysokości dodatkowych przychodów i rozliczenia, którego powinno dokonać się w ZUS-ie.

Emeryci, który osiągnęli powszechny wiek emerytalny, nie podlegają już tym zasadom. Bez względu na to, jak wysoki będą osiągali dodatkowy przychód, od chwili osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nie będzie on miał wpływu na zmniejszenie albo zawieszenie emerytury. Jednakże za rok, w którym kończy się wiek, też należy się rozliczyć.

Przykład. Wcześniejszy emeryt kończy powszechny wiek emerytalny w czerwcu 2016 r. Musi rozliczyć się w następnym roku kalendarzowym (2017) za okres do 31.05.2016 r., tj. do miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia wieku emerytalnego.
Zasady zawieszalności i zmniejszenia świadczeń będą odnosić się więc do wcześniejszych emerytów, przechodzących na emeryturę z warunków szczególnych czy też pobierających emerytury górnicze, a także m.in. osób przebywających na rencie z tytułu niezdolności do pracy czy rencie rodzinnej, rencie inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie powstała w związku ze służbą wojskową oraz rencie z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r., wypadkiem w drodze do lub z pracy lub chorobą zawodową.

Na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości wpływ mają przychody osiągane z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Dotyczy to także tych przychodów, z których na skutek posiadanego prawa do emerytury, składki na ubezpieczenie społeczne nie są odprowadzane (np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, emeryci nie odprowadzają składek na ubezpieczenia).

Zatrudnienie emeryta a składki na ubezpieczenia

Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne istnieje zawsze. Odprowadza się je od każdego źródła przychodu. Składki na ubezpieczenia społeczne, zależą od formy zatrudnienia emeryta.
Jeżeli emeryt zatrudniony jest na podstawie:

Obowiązek zawiadomienia ZUS

Autor: Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS na woj. łódzkie

Monika Kiełczyńska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.