Nie idź w czerwcu na emeryturę. Nie warto [wideo]

Czytaj dalej
Fot. Dariusz Gdesz
Jolanta Zielazna

Nie idź w czerwcu na emeryturę. Nie warto [wideo]

Jolanta Zielazna

Na pytania odpowiadały: Joanna Rolirad i Jolanta Łukaszewska-Walczak z wydziału świadczeń emerytalno-rentowych oddziału ZUS w Bydgoszczy.

1. Czasami pojawiają się w prasie informacje, że czerwiec jest najmniej korzystnym miesiącem do składania wniosku o emeryturę ze względu na niską waloryzację składek. Właśnie w czerwcu mogłabym złożyć wniosek o wyliczenie emerytury, ale czy nie warto poczekać jeszcze miesiąc?
Wnioski o przyznanie świadczenia i wypłatę , które są złożone w czerwcu są najmniej korzystne, ponieważ jeśli ktoś w tym miesiącu złoży wniosek, wówczas kwota składek poddana jest ostatniej rocznej waloryzacji i nie podlega żadnej waloryzacji kwartalnej. W innych miesiącach jeśli złoży się wniosek, odbywa się waloryzacja roczna i kwartalna. Jest to więc korzystniejsze.

2. Przebywam na rencie chorobowej od 1999 r., przyznanej na stałe. We wrześniu kończę 60 lat. Kiedyś były przepisy, że mężczyzna może iść na emeryturę od 60 lat, jeśli miał 15 lat pracy w warunkach szkodliwych. Ja w takich warunkach przepracowałem 20 lat, a cały staż mam 24 lata i 11 miesięcy i 3 lata nieskładkowe. Czy te przepisy nadal obowiązują?
Zgodnie z art.184 ustawy emerytalnej ubezpieczony urodzony po 31.12.1948 r. może przejść na emeryturę jeśli spełnia następujące warunki:

Miesiąc przed ukończeniem 60 lat można złożyć wniosek o świadczenie. Gdyby nie spełniał pan warunków do przyznania emerytury z powodu pracy w szczególnych warunkach, renta będzie nadal wypłacana.

Jeśli nie ma Pan ustalonego kapitału początkowego, a wszystkie Pana dokumenty są w aktach rentowych , proszę złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego. W decyzji ustalającej wysokość kapitału początkowego będzie podana ogólna ilość okresów składkowych i nieskładkowych przyjęta na 31.12.1998 r.4. Jestem na wcześniejszej niepełnej emeryturze ze względu na wychowywanie dziecka specjalnej troski. Czy gdy ukończę 60 lat dostanę pełną emeryturę? Urodziłam się w lutym 1957 roku.
Prawo do emerytury nabędzie pani po ukończeniu 61 lat i 5 miesięcy. Już teraz ma pani wypłacaną emeryturę w pełnej wysokości.
Miesiąc przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego może pani złożyć wniosek o przyznanie emerytury. Świadczenie zostanie ustalone zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej, czyli na podstawie kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego (z uwzględnieniem ich waloryzacji), zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, podzielonych przez dalsze trwanie życia. Jeżeli wysokość świadczenia zostanie ustalona w wysokości niższej niż wypłacana emerytura , wypłacane będzie świadczenie korzystniejsze.

Nie idź w czerwcu na emeryturę. Nie warto [wideo]
Na pytania odpowiadały: Joanna Rolirad i Jolanta Łukaszewska-Walczak z wydziału świadczeń emerytalno-rentowych oddziału ZUS w Bydgoszczy.

5. Czy mogę już przejść na emeryturę? Mam 58 lat, pracuję nieprzerwanie od 1979 roku, w tym dwa lata służby wojskowej. Cały czas jestem nauczycielem, w tym od 20 lat w zakładzie poprawczym. Gdybym do końca 2008 roku miał 30 lat pracy, mógłbym przejść na emeryturę z Karty nauczyciela. Zabrakło mi do tego pół roku. Kiedy teraz będę miał prawo do emerytury? Mam wyliczony kapitał początkowy.
W decyzji o ustaleniu kapitału początkowego jest podana ogólna ilość okresów składkowych i nieskładkowych. Ewentualnie mógłby pan przejść na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w wieku 60 lat, jeśli na koniec 1998 r miałby pan udokumentowany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach i 25 lat pracy ogółem. Jednak, jeśli pan pracuje od 1979 roku, to z kolei nie spełnia Pan warunku stażowego.
Gdyby pan chciał ubiegać się o emeryturę pomostową, należy złożyć wniosek do Oddziału ZUS w Koszalinie w celu rozpatrzenia uprawnień. Otrzyma pan decyzję uprawniającą bądź odmawiającą prawa do świadczenia, w której będzie podana przyczyna odmowy.
Mógłby pan też, po ukończeniu 65 lat, o ile udowodni pan 40 lat pracy, złożyć wniosek o emeryturę częściową.

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.