Najsłabsze wyniki matur w kraju

Czytaj dalej
Fot. Przemyslaw Swiderski / Polska Press
Małgorzata Klimczak

Najsłabsze wyniki matur w kraju

Małgorzata Klimczak

Zachodniopomorskie słabo wypadło podczas tegorocznych matur.

81 proc. zachodniopomorskich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. To mniej niż średnia krajowa, która wynosi 84,5 proc. W województwie wielkopolskim wynik ten wynosi 85 proc., a w lubuskiem - 86 proc.

Najsłabsze wyniki matur w kraju
Lucyna Nenow / Polska Press

Już w czerwcu, kiedy poznaliśmy wstępne wyniki matur osób, które podeszły do egzaminów, województwo zachodniopomorskie miało najsłabszy wynik w kraju - razem z województwem warmińsko-mazurskim.

W czerwcu do matury przystąpili uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie mogli zdawać matury w maju, a w sierpniu osoby, które miały poprawkę. Mimo że wynik się polepszył, to jednak nadal nasze województwo wypada najsłabiej w kraju.

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 85 proc. przystępujących do egzaminów (w kraju 89 proc.), a wśród absolwentów techników - 74 (w kraju 76 proc.) przystępujących do egzaminów.

- Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2017 roku przystąpiło 9778 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - informuje Marcjanna Klessa, p.o. dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne były na poziomie podstawowym; chętni mogli je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów (egzaminy te zdawane były tylko na jednym poziomie - rozszerzonym).

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2017 roku przystąpiło 2339 absolwentów. Były to osoby, które w maju lub w czerwcu 2017 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci - 1517 osób - stanowili 65 proc. wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Warunkiem zdania matury było uzyskanie minimum 30 procent punktów z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów dodatkowych nie ma progu zdawalności.

Jeśli ktoś nie zdał matury z więcej niż jednego przedmiotu, nie miał prawa do sesji poprawkowej i będzie musiał przystąpić do matury jeszcze raz w przyszłym roku.

Małgorzata Klimczak

Zajmuję się szczecińską kulturą i edukacją, co często idzie w parze, a w zasadzie się łączy, bo kultura edukuje, a edukacja zazwyczaj wymaga kultury. Kultura to przez wielu dziedzina pomijana, ignorowana i stawiana na ostatnim miejscu, bo są rzeczy ważniejsze. Bo jest gospodarka, polityka, inwestycje. Za każdym razem, kiedy coś takiego słyszę, zastanawiam się, jak wyglądałby świat bez kultury. Dlatego staram się o nią walczyć i ja promować na łamach. Piszę o szczecińskich artystach, a tych, którzy tu wpadają na chwilę, pytam o to jak widzą Szczecin. Edukacja i kultura kształtują nas na całe życie. Bez edukacji i kultury nie ma dobrej gospodarki, polityki i dobrych inwestycji.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.