Miasto Rybnik

Miasto Rybnik

Rybnik
Wiele kilometrów ścieżek rowerowych, piękne bulwary nad Nacyną, trwająca budowa obwodnicy miasta, walka ze smogiem czy organizacja wielu imprez sportowych i kulturalnych, to tylko niektóre z elementów, jakie składają się na miasto przyjazne najważniejszym osobom – mieszkańcom. W Rybniku przestrzeń , w szczególności komunikacja, ma funkcjonować w sposób zrównoważony, dla każdego z jej uczestników. Piesi, rowerzyści oraz korzystający z transportu zbiorowego traktowani są priorytetowo. Największa inwestycja drogowa w historii miasta, jaką jest budowa Regionalnej Drogi-Racibórz-Pszczyna czy kończąca się budowa parkingu wielopoziomowego nie pozwalają zapomnieć o zmotoryzowanych rybniczanach czy gościach. Rybnik to miasto, w którym dobrze się żyje!

Wykorzystane szanse
Swoje współczesne oblicze Rybnik zawdzięcza w dużej mierze środkom europejskim. Dzięki unijnym dotacjom miasto posiada nowoczesną infrastrukturę, oferując mieszkańcom komfort w codziennym życiu. Obecnie przed Rybnikiem otwierają się nowe perspektywy. Budowa rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna to kluczowa dla przyszłości miasta inwestycja, dzięki której Rybnik zyska szybkie połączenie z aglomeracjami: ostrawską i katowicką oraz nowe możliwości rozwoju.

Dofinansowanie
w kwocie sięgającej 290 milionów zł to najwyższe wsparcie dla przedsięwzięcia realizowanego przez Rybnik w trakcie kilkunastu lat ubiegania się o fundusze UE.

Kulturalne centrum regionu
Rybnik z powodzeniem aspiruje do tytułu cenionego na ogólnopolskim forum ośrodka kulturalnego. Organizowane wydarzenia – m.in. koncerty gwiazd, festiwale muzyczne, imprezy kabaretowe, literackie i teatralne – sytuują Rybnik w gronie miast z najlepszą ofertą kulturalną. Bogactwem Rybnika są też wywodzący się z niego artyści. Wielu z nich odniosło sukces i rozpoznawalność w całej Polsce, silnie podkreślając jednocześnie identyfikację z rodzinnym miastem. Potencjał Rybnika w zakresie kultury dopełniają prężnie działające instytucje oraz ciągle podejmowane inicjatywy. Jedną z nowych propozycji jest Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz, dzięki której Rybnik staje się forum dyskusji o literaturze współczesnej z udziałem uznanych twórców i krytyków.

Rybnik stawia na edukację
Wysoki poziom nauczania, nowatorskie metody dydaktyczne, atrakcyjne warunki lokalowe, kompetentny personel, szeroki wachlarz fakultatywnych zajęć dodatkowych – to zalety rybnickiej oferty edukacyjnej na różnych szczeblach nauczania. Miasto ciągle ją uzupełnia, wychodząc z założenia, że przemyślany rozwój infrastruktury oświatowej to inwestycja w społeczność lokalną i rozwój jej potencjału. Takie przedsięwzięcia jak budowa nowego przedszkola czy żłobka to przykład konkretnego wsparcia ze strony samorządu dla rodzin. Rybnik to także miasto akademickie – swoje siedziby mają tu renomowane uczelnie: Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Ekonomiczny.

Nowa energia tradycji
W Rybniku tempa nabiera proces rewitalizacji. Na pierwszym miejscu stawia on na poprawę jakości życia mieszkańców. Podejmowane działania skupiają się na odnowie budynków istotnych dla dziedzictwa kulturowego miasta – takich jak kompleks architektoniczny dawnego szpitala miejskiego numer 1 zwanego „Juliuszem” czy Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” – oraz na społecznej aktywizacji mieszkańców dzięki ożywianiu obszarów tworzących dziedzictwo industrialne i krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście.

Rybnik
75 milionów złotych – tyle w sumie przeznacza Rybnik w latach 2015-2018 na działania poprawiające jakość powietrza. W kwocie tej zawierają się ekodotacje dla mieszkańców oraz działania inwestycyjne obejmujące głównie termomodernizacje i zmiany źródeł ogrzewania budynków miejskich. Kilkanaście placówek oświatowych doczekało się nowych, ocieplonych murów, a w większości miejskich obiektów wymieniono już źródła ciepła na ekologiczne. Ekodotacje, jakie otrzymują mieszkańcy, cieszą się ogromnym powodzeniem, co pokazuje, że mieszkańcom zależy na czystym powietrzu. Bo to, czym oddychamy, traktuje się w Rybniku priorytetowo!

Zielony i aktywny Rybnik
Zaletą miasta jest wszechobecna zieleń – liczne parki, skwery i zieleńce pozwalają na odpoczynek na łonie natury tuż obok miejsca pracy, podczas zakupów czy załatwiania codziennych spraw. Rybnik to także miasto posiadające bogatą infrastrukturę do uprawiania różnych dyscyplin sportu i oferujące szereg możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Charakterystykę tę dopełniają malownicze tereny wokół Zalewu Rybnickiego, które zapewniają szerokie możliwości rekreacji.

Nowoczesna polityka transportowa
Rybnik stawia na przyjazne poruszanie się po mieście. Realizując założenia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej”, Miasto rozwija infrastrukturę rowerową, parkingową oraz transport publiczny i dąży do ograniczenia ruchu samochodowego. Stopniowo pojawiać będą się kolejne udogodnienia dla mieszkańców, m.in. centra przesiadkowe.

Przyszłość – Rybnik 2023+
Rybnik ciągle dąży do rozwoju swojej oferty. W ramach opracowanego całościowego programu Rybnik 2023+ zaplanowano szereg działań o charakterze miastotwórczym, które dzięki realizowanym funkcjom wpłyną na jakość życia w mieście w wielu różnych obszarach, czyniąc Rybnik miejscem atrakcyjnym dla osób w każdym wieku. Każdy z planowanych projektów stanowi element większej całości, tworząc efekt synergii i zwielokrotniając korzyści dla mieszkańców. Mowa przede wszystkim o przedsięwzięciach poprawiających jakość środowiska, rozwijających gospodarkę, szkolnictwo, polepszających jakość przestrzeni miejskich, komunikację, zaplecze rekreacyjne. Celem jest także rewitalizacja ścisłego centrum przez realizację inwestycji miejskich i prywatnych, wspieranie mieszkalnictwa w centrum, rozwój oferty kulturalnej, transportu i infrastruktury rowerowej.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.