Komornik: w jakich godzinach może przyjść do ciebie do domu? Co musi zrobić, zanim zacznie odzyskiwać dług? Wyjaśnia prawnik

Czytaj dalej
Fot. pixabay.com
Katarzyna Borek

Komornik: w jakich godzinach może przyjść do ciebie do domu? Co musi zrobić, zanim zacznie odzyskiwać dług? Wyjaśnia prawnik

Katarzyna Borek

W jakich godzinach może przyjść do ciebie do domu komornik sądowy? Co musi zrobić, zanim zacznie odzyskiwać dług? Na pytania odpowiada prawnik Hanna Kucharska. Sprawdź, co warto wiedzieć o pracy komornika sądowego.

Zapamiętaj: prawo jasno określa zakres obowiązków komornika sądowego. Nie ma przy tym znaczenia w jakim regionie Polski ten komornik działa. Ta oczywista zasada wynika z tego, że przepisy - co nie powinno budzić wątpliwości - dotyczą całego kraju. W praktyce jednak zdarzają się w tym zakresie wątpliwości dłużników.

Komornik sądowy: w jakich godzinach może przyjść do ciebie do domu komornik sądowy? Co musi zrobić, zanim zacznie odzyskiwać dług?
Zagadnienia wyjaśnia, na pytania odpowiada prawnik Hanna Kucharska. Sprawdź, co warto wiedzieć o pracy komornika sądowego.

 1. Każdy komornik sądowy może, co do zasady - podejmować u dłużnika czynności jedynie w dni robocze oraz soboty, w godzinach 7.00-21.00.
 2. Komornik może kontynuować swoje czynności po godzinie 21.00 - ale tylko wtedy, kiedy przerwanie czynności (niezakończonej do godz. 21.00) mogłoby znacznie utrudnić egzekucję.
 3. Natomiast podjąć czynności egzekucyjne (w sensie ich rozpoczęcia i prowadzenia) w porze nocnej (to jest w godz. 21.00-7.00) komornik sądowy może tylko w bardzo szczególnych (wyjątkowych) sytuacjach - i tylko pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody prezesa sądu rejonowego. Tę zgodę (na piśmie) komornik sądowy musi okazać dłużnikowi, przed rozpoczęciem swoich czynności.
 4. Tylko komornik sądowy może prowadzić przymusową egzekucję długu.
 5. Komornik sądowy musi zawiadomić ciebie o wszczęciu egzekucji.
 6. Komornik zanim przystąpi do egzekucji, na Twoje żądanie, powinien pokazać Ci oryginalny tytuł wykonawczy. To dokument urzędowy (z sądu/organu administracji) stwierdzający istnienie i zakres roszczenia nadającego się do egzekucji.
 7. Komornik musi umożliwić Ci swobodne przeglądanie akt sprawy egzekucyjnej, robienia notatek i fotokopii.
 8. Wszystkie czynności komornika, wykonywane w terenie (czyli poza kancelarią), w tym licytacje komornicze, muszą być nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 9. Każdy komornik działa przy sądzie rejonowym. Wykaz wszystkich komorników w Polsce znajdziesz bez trudu na stronie internetowej pod adresem komornik.pl
 10. Komornik przyjmuje w kancelarii komorniczej. Informację o dniach i godzinach przyjęć znajdziesz na tablicy informacyjnej umieszczonej przy wejściu do kancelarii lub na stronie sądu rejonowego.
 11. Komornik działa, co do zasady - na obszarze swojego rewiru. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wykaz komorników, ich rewiry, imiona i nazwiska oraz siedziby i adresy ich kancelarii. Podobne informacje znajdziesz na stronie internetowej sądu rejonowego oraz w jego budynku na tablicy informacyjnej.
Katarzyna Borek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.