Kłopot z ZUS? Można się dogadać

Czytaj dalej
Fot. Dariusz Gdesz
Agnieszka Domka-Rybka

Kłopot z ZUS? Można się dogadać

Agnieszka Domka-Rybka

Nowe zasady umożliwiają odroczenie płatności składek i dogodne rozłożenie zaległości na raty.

- Są bardzo korzystne dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, ponieważ rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności podlega teraz całość zadłużenia, czyli również należności finansowane przez ubezpieczonych - informuje Anna Świekatowska, starszy specjalista w bydgoskim oddziale ZUS.

Wcześniej ZUS mógł rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności tylko w części finansowanej przez płatnika składek. Zanim doszło do zawarcia umowy o udzielenie ulgi, przedsiębiorca musiał zapłacić składki za ubezpieczonych potrącane z ich wynagrodzenia.

Od składek rozłożonych na raty, a także od należności, których termin zapłaty został odroczony, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia, gdy wpłynie wniosek o udzielenie ulg. Do każdej raty ZUS naliczy opłatę prolongacyjną w wysokości 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. To samo dotyczy należności (gdy termin zapłaty został odroczony).

W przypadku rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu płatności składek, ZUS nie prowadzi ich egzekucji, a jeśli takie postępowanie zostało wszczęte, zawiesi je po podpisaniu umowy.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek może dotyczyć jedynie należności przyszłych, czyli takich, których termin nie upłynął.

- Zachęcamy przedsiębiorców, którzy mają problemy z płatnościami wobec ZUS, do występowania z takimi wnioskami - mówi Świekatowska.

Przedsiębiorcy zainteresowani udzieleniem ulg w spłacie zaległości mogą skorzystać z usług doradców do spraw ulg i umorzeń (dostępnych w Oddziale ZUS w Bydgoszczy przy ul. Świętej Trójcy 33, Inspektoracie ZUS w Bydgoszczy przy ul. Andersena 6 oraz Inspektoracie ZUS w Inowrocławiu).

Doradcy na podstawie informacji klienta, wskażą najlepsze formy uregulowania zobowiązań, dopasowane do indywidualnej sytuacji klienta i jego możliwości finansowych, a także wysokości zadłużenia. Pomogą również w skompletowaniu dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o udzielenie ulgi oraz przy wypełnianiu oświadczeń niezbędnych do jego rozpatrzenia.

Agnieszka Domka-Rybka

Gdybym nie była tu, gdzie jestem, może prowadziłabym jakąś dużą firmę. Bo w tematyce biznesowej czuję się jak "ryba w wodzie" (i nie ma to żadnego związku z drugim członem mojego nazwiska). Większość moich artykułów dotyczy gospodarki. Choć nieraz, by się "zresetować", sięgam także po tematy społeczne. Od kilku lat prowadzę portal strefabiznesu.pomorska.pl, który jest mi bardzo bliski. Zżyłam się z nim i podglądam go nawet na urlopie - z tęsknoty.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.