Kiedy ZUS może doliczyć cały nasz okres studiów

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Andrzej Gębarowski

Kiedy ZUS może doliczyć cały nasz okres studiów

Andrzej Gębarowski

Warto sprawdzić, czy mamy możliwość przeliczenia kapitału początkowego po ubiegłorocznych zmianach.

Wiele nowo wprowadzonych przepisów dociera do zainteresowanych z opóźnieniem – zazwyczaj dopiero w momencie, gdy zaczynają już myśleć o swojej emeryturze. Tak dzieje się m.in. ze zmianami, które weszły w życie 1 maja ubiegłego roku. Jedną z ważniejszych zmian jest możliwość uwzględnienia w kapitale początkowym całego okresu studiów, a nie tylko jego części. Inną – możliwość wyboru tablicy trwania życia.

Wcześniej, czyli przed 1 maja 2015 roku, przy obliczaniu kapitału początkowego ZUS mógł doliczyć jedynie okres studiów w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych przebytych do końca 1998 roku. Od blisko roku można już doliczyć okres studiów, uwzględniając przy tym cały staż przepracowany po zakończeniu studiów aż do momentu złożenia wniosku o emeryturę.
Możliwość taką wprowadził do ustawy emerytalnej artykuł 185a. Przechodząc na język prawniczy: wprowadzenie tego artykułu oznacza, że przy obliczaniu wysokości emerytury przyznawanej na podstawie art. 24, art. 24a lub art. 184 ustawy emerytalnej, okres ukończonych studiów wyższych, o których mowa w art. 7 pkt 9 tej ustawy, przebytych przed 1 stycznia 1999 r., uwzględnia się w kapitale początkowym w wymiarze ograniczonym do 1/3 wszystkich udowodnionych okresów składkowych, przebytych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Wprowadzony przepis dotyczy w praktyce tych osób, których okres studiów wyższych przebytych przed 1 stycznia 1999 r. był dłuższy niż wymiar 1/3 okresów składkowych przypadających przed tą datą. Okres studiów wyższych ustalony z zastosowaniem art. 185a ustawy emerytalnej uwzględnia się z dokładnością do pełnego miesiąca.

Kiedy ZUS może doliczyć cały nasz okres studiów
Infografika: Tomasz Frączek, Fot. 123rf

Jeśli zatem o emeryturę ubiega się osoba, której przy ustalaniu kapitału początkowego ograniczono okres studiów wyższych do 1/3 okresów składkowych przypadających do 31 grudnia 1998 r. – jej kapitał początkowy podlega przeliczeniu zgodnie z art. 185a ustawy emerytalnej.

Przykład

Przy ustalaniu kapitału początkowego Annie (urodzonej w kwietniu 1958 r.) uwzględniono okres składkowy sprzed 1999 roku wynoszący 12 lat oraz 4-letni okres studiów wyższych, których programowy wymiar wynosił 5 lat. Studia zostały ukończone w 1982 roku. W lutym 2020 roku, w wieku 61 lat i 10 miesięcy, Anna przejdzie na emeryturę (o ile nie nastąpi przywrócenie wcześniejszego wieku emerytalnego). Ponieważ Anna cały czas pracuje, do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę z pewnością będzie miała za sobą wystarczający staż pracy, aby ZUS mógł jej uwzględnić cały okres studiów.

Autor: Andrzej Gębarowski

Andrzej Gębarowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.