Jest decyzja - radny musi odejść w ciągu trzydziestu dni

Czytaj dalej
Joanna Maraszek

Jest decyzja - radny musi odejść w ciągu trzydziestu dni

Joanna Maraszek

Podczas najbliższej sesji rady miasta radni będą musieli podjąć decyzję o wygaszeniu mandatu radnego Kamila Janty-Lipińskiego.

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję odnośnie wygaśnięcia mandatu radnego z powodu złamania zakazu wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym.

Zapisane w prawie

Ustawa o szmorządzie gminnym mówi o tym, że: „radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.“ (Art. 24 f).

„Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 wygaśnięcie mandatu radnego ustawy, o której mowa w art. 24b ograniczenia w zakresie pracy radnego gminy, ochrona pracownicza radnego.

Gdzie leży problem?

Radny na początku tego roku został pełnomocnikiem wspólnika spółki prawa cywilnego, która świadczy usługi na rzecz Gminy – Miasto Świnoujście.

Wojewoda skierował do Rady Miasta Świnoujście pismo zawierające informację o uzupełnienie wniosku i podjęcie uchwały o wygaszeniu mandatu, co oznacza, że jego kariera w tej kadencji się zakończy.

Kolejne działania

Ostatnia sesja Rady Miasta Świnoujście odbyła się 22 czerwca, kolejna odbędzie się po przerwie wakacyjnej. Wtedy radny Kamil Janta - Lipiński będzie odwołany z pełnionego stanowiska.

Radny Kamil Janta-Lipiński wszedł do rady miasta z listy Platformy Obywatelskiej. Po wygaszeniu mandatu, do rady wejdzie kolejna osoba, która zdobyła największa liczbę głosów. W tym przypadku jest to Piotr Ordon, na którego zagłosowało 86 mieszkańców miasta.
Radny może startować w kolejnych wyborach samorządowych.

Joanna Maraszek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.