Jakie składki do ZUS są obowiązkowe

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Małgorzata Stempinska

Jakie składki do ZUS są obowiązkowe

Małgorzata Stempinska

Wszystko zależy od tego, czy pracujemy na podstawie umowy o pracę czy zlecenie. Nieoskładkowane są tylko umowy o dzieło.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę podlegają obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

- Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy w ramach stosunku pracy, posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń, uprawnienie do emerytury lub renty czy też fakt bycia studentem lub uczniem - podkreśla Ewa Kłoniecka, kierownik Referatu Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w Oddziale ZUS w Bydgoszczy.

Od każdej umowy „etatowca” wynoszą one:

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2015 roku górna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 118 770 zł.

Ponadto szef opłaca składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 proc. podstawy wymiaru za pracownika, jeżeli jego przychód w skali miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie. Pracodawca płaci też składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10 proc. podstawy za pracownika.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. - Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Objęcie nim następuje od dnia wskazanego we wniosku w tej sprawie, o ile zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenie - podkreśla Ewa Kłoniecka.

Wysokość procentowa składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń jest identyczna w przypadku umowy o pracę.

Od początku 2016 roku zmieniły się zasady podlegania ubezpieczeniom osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia jednocześnie z inną aktywnością zarobkową oraz kilku umów zlecenia. Tak więc osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie kilku umów zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z każdej umowy zlecenia do momentu uzyskania, w wyniku sumowania, przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, oczywiście, o ile taki przychód uzyskuje. Ta zasada również odnosi się do umów zlecenia zawartych z tym samym zleceniodawcą. Przypomnijmy też, że od stycznia 2016 roku płaca minimalna wynosi 1850 zł brutto.

Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

- Samoistna umowa o dzieło nie jest bowiem tytułem do ubezpieczeń - podsumowuje Ewa Kłoniecka z bydgoskiego Oddziału ZUS.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.