Gmina Miejska Zabrze

Czytaj dalej

Gmina Miejska Zabrze

Nowoczesne miasto w sercu Śląska

Dzięki skutecznemu zarządzaniu Zabrze to obecnie miasto rozwijające się w zrównoważony sposób. W skali ogólnopolskiej stawiane jest jako przykład rewitalizacji przestrzeni miejskiej i wykorzystywania obiektów poprzemysłowych dla turystyki. Samorząd od lat wspiera medycynę i naukę przyczyniając się do tworzenia prężnego ośrodka akademickiego. Zabrze systematycznie pozyskuje zewnętrzne źródła finansowania. Konsekwentnie modernizowane są szkoły i przedszkola, rozbudowywane drogi, tworzone obiekty sportowe. Liczne programy ekologiczne poprawiają stan środowiska naturalnego. Miasto jest atrakcyjne dla kolejnych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Zabrze znane jest także dzięki wydarzeniom kulturalnym i edukacyjnym oraz aktywności sportowej z legendarnym klubem piłkarskim „Górnik Zabrze” na czele.

Zabrze to niewątpliwie jedno z najprężniej rozwijających się miast województwa śląskiego. To miejsce przyjazne mieszkańcom, gościom i inwestorom. Konsekwentnie buduje swój potencjał w oparciu o innowacyjną gospodarkę, medycynę, kulturę, naukę, sport oraz turystykę.

ZABRZE – GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

- Wszystko, co udało nam się zrobić zarówno w ciągu ostatnich miesięcy, jak i lat, traktuję jako kolejne etapy konsekwentnie realizowanego od dekady planu zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców – stwierdza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Zrealizowaliśmy wiele ważnych, dużych i skomplikowanych inwestycji, które zmieniły oblicze Zabrza. Zmodernizowaliśmy na wielką skalę wodociągi i kanalizację. Dzięki zaangażowaniu funduszy z budżetu miasta przyspieszyliśmy budowę zabrzańskiego fragmentu Drogowej Trasy Średnicowej, czyli największej arterii komunikacyjnej w regionie. Odkupując tzw. mieszkania pohutnicze i wpisując je w program rewitalizacji przestrzeni miejskiej, rozwiązaliśmy jeden z największych problemów społecznych w mieście.

Priorytetem dla zabrzańskiego samorządu jest również rozwój terenów inwestycyjnych – w ostatnich latach zainwestowano w rozwój strefy 65 mln zł, a 56 mln zł przeznaczono na uzbrojenie terenów i przygotowanie ich dla inwestorów. Zbudowano infrastrukturę drogową, sieć wodociągową oraz energetyczną. Na ten cel Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie z funduszy unijnych. Efekt jest taki, że dzisiaj Zabrze prezentuje inwestorom atrakcyjną ofertę, która spotyka się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczą kolejne podmioty rozpoczynające działalność właśnie w tym mieście. Przekłada się to na nowe miejsca pracy i w konsekwencji spadek bezrobocia, które wynosi obecnie w Zabrzu zaledwie 6,6 proc.

W Zabrzu z powodzeniem zainicjowano program rewitalizacji terenów ekologicznie zdegradowanych. Jesienią ub. roku miasto pozyskało 15 mln zł unijnego dofinansowania na zagospodarowanie terenów zielonych i modernizację kanalizacji deszczowej, a w lutym br. z WFOŚiGW Zabrze otrzymało kolejne 4 mln zł – tym razem na modernizację źródeł ciepła. 7 mln zł unijnego dofinansowania pozwoli na uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Zabrzu na obszarze obejmującym 21 lokalizacji. To zarówno popularne parki położone w centrum miasta, jak i nowe obszary zieleni miejskiej. Plany zakładają przede wszystkim nasadzenia nowych roślin. Na terenach zielonych instalowane będą budki i poidła dla ptaków, zakładane będą łąki kwietne. Z kolei kwota 8,3 mln zł pozwoli na modernizację kanalizacji deszczowej w centrum miasta. Dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii powstaną inwestycje umożliwiające wykorzystanie wody opadowej na cele komunalne. Ograniczone zostaną podtopienia budynków, a na atrakcyjności zyska Park Leśny.

Konsekwentnie rozbudowywany i modernizowany jest Szpital Miejski w Zabrzu – aktualnie trwają prace przy budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem. Rozbudowany zostanie także Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej oraz Izba Przyjęć. Inwestycja warta ponad 26 mln zł ma być ukończona do końca marca przyszłego roku. Z każdym rokiem przybywa też pacjentek w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.

Stale rozwijana jest sieć dróg. Ponad 41 mln zł dołożono z kasy miasta do budowy zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej. Łączny koszt inwestycji przekroczył 700 mln zł. Dzięki połączeniu trasy z autostradami A1 i A4 Zabrze zyskało prawdziwe okno na świat. Świadectwem przemian są też nowe osiedla mieszkaniowe, a także stadion Arena Zabrze mogący pomieścić 24 tys. wiernych kibiców Górnika Zabrze.

W ciągu ostatnich 10 lat w Zabrzu pozyskano z Unii Europejskiej i funduszy zewnętrznych 1,4 mld zł na finansowanie projektów poprawiających jakość życia w mieście, a także zwiększających jego atrakcyjność dla turystów. W 2015 r. oddano do użytku część naziemną Sztolni Królowa Luiza oraz nową trasę w Zabytkowej Kopalni Guido – poziom św. Barbary, a w lutym 2016 r. kolejną perełkę turystyczną w Guido – najniżej w Europie położoną kopalnianą trasę – poziom 355. Dzisiaj zabrzański zabytkowy kompleks górniczy może przyjąć nawet 300 tys. gości rocznie, a Zabrze stało się jednym z najważniejszych punktów na europejskim szlaku turystyki przemysłowej. Postindustrialnym dziedzictwem Zabrza udało się zainteresować Śląsk, Polskę i Europę.

Miasto Zabrze konsekwentnie inwestuje także w oświatę. Realizowane są interesujące projekty edukacyjne, prowadzona jest także polityka rozbudowy obiektów na potrzeby szkół. Prowadzony w Zabrzu od 2007 r. program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej objął już do tej pory co drugą placówkę oświatową w mieście. Na remonty budynków przeznaczono ponad 60 mln zł. Tak szeroki zakres prac stał się możliwy dzięki skutecznemu sięganiu przez miasto po dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Zabrze staje się coraz bardziej rozpoznawalnym ośrodkiem akademickim. Współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie dobiega końca wyposażanie nowo powstającego Centrum Symulacji Medycznej ŚUM przy placu Dworcowym. Warta przeszło 30 mln zł inwestycja będzie innowacyjną bazą dydaktyczną dla studentów. Miasto Zabrze realizuje też wspólne projekty z Politechniką Śląską, która stale poszerza swoją ofertę. Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚl przygotowuje się właśnie do rozpoczęcia budowy Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – inwestycji o wartości 92 mln zł. Działanie to realizowane będzie wspólnie z firmą Philips. Dumą miasta jest Śląskie Centrum Chorób Serca, z którym Miasto Zabrze stworzyło pilotową

jednostkę wdrożeniową Kardio-Med. Silesia. Aktualnie ŚCCS prowadzi prace rozwojowe w celu powołania w Zabrzu za ok. 85 mln zł Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.

- Konsekwentnie rozwijamy Zabrze, jako miejsce przyjazne mieszkańcom, gościom i inwestorom – stwierdza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Warto też pamiętać, że największą wartością naszego miasta nie jest stale rozbudowywana infrastruktura, ale właśnie ludzie. Dzięki nim udaje się realizować ambitne plany. Wspólnym wysiłkiem spełniamy marzenia o przyjaznym mieście, z którego możemy być dumni – dopowiada prezydent Zabrza.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.