Gmina Dolice: Akcja Masz Głos w Morzycy

Czytaj dalej
Emilia Chanczewska

Gmina Dolice: Akcja Masz Głos w Morzycy

Emilia Chanczewska

Mieszkańcy Morzycy chcą ocalić i wyeksponować ruiny zabytków, basztę Stary Piotr i pozostałości pałacowych murów A W przyszłości byłby to przystanek na turystycznej ścieżce po gminie Dolice.

Działające w Morzycy stowarzyszenie Uwierzyć w Siebie bierze udział w akcji Masz Głos, organizowanej przez fundację im. Stefana Batorego. Zaprosiło je i wspiera szczecińskie stowarzyszenie Polites.

W ramach akcji prowadzą projekt pt. „Ocalić od zapomnienia”, którego celem jest uchronienie od całkowitej dewastacji i zniszczenia pozostałości murów obronnych pełniących charakter ogrodzenia i zabytkowej wieży Stary Piotr w Morzycy.

Zespół tych zabytków jest pozostałością po istniejącym w Morzycy Pałacu z 1587 roku. Ruiny pałacu zostały bezpowrotnie zniszczone w 1987 roku, a pozostałości murów i wieży niszczeją i popadają w ruinę.

Akcja Masz Głos to szansa m.in. na zdobycie minigrantu oraz nagrody Super Samorząd.

Trzeba ratować perełki

Projekt „Ocalić od zapomnienia” ma uzmysłowić mieszkańcom, władzy lokalnej i instytucjom odpowiedzialnym za ochronę zabytków potrzebę ratowania takich perełek architektonicznych o bogatym znaczeniu historycznym.

W ramach projektu planowane jest spotkanie w świetlicy wiejskiej w Morzycy, podczas którego zostanie wygłoszony wykład o historii miejscowości. Wykład połączony zostanie z prezentacją multimedialną i prezentacją kronik o dziejach i historii Morzycy.

Przygotowana zostanie również mała galeria - wystawa fotografii upamiętniająca najcenniejsze zabytki Morzycy i miejsca, które zostały utracone bezpowrotnie.

- Spotkanie dla mieszkańców planuję na kwiecień - mówi Tomasz Lalik, prezes stowarzyszenia Uwierzyć w Siebie w Morzycy, który stoi na czele projektu. - Chcemy pozyskać fundusze na większe tablice informacyjne opisujące zabytki i mniejsze, które utworzą szlak turystyczny. Obsadzić te miejsca zielenią, ustawić ławeczki. Dzięki temu liczymy na wymierne korzyści, że ktoś zajedzie do naszej miejscowości, dzięki podniesieniu jej walorów turystycznych. Celem projektu jest współpraca z samorządem, zainteresowanie władzy samorządowej pozostałymi jeszcze perełkami architektury.

Chcą wpisać do rejestru

Wieża - baszta Stary Piotr jest w rejestrze zabytków, stowarzyszenie z Morzycy zamierza wystąpić o wpis do rejestru murów, których część została odbudowana przez mieszkańców we własnym zakresie.

- Stowarzyszenie może wystąpić do nas o informację o stanie prawnym, o ochronie pozostałości murów - mówi Agnieszka Rychlicka-Karazej z wydziału dokumentacji i rejestru zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie. - Będzie to dla nas sygnał, byśmy zainteresowali się sprawą, podjęli ewentualną inicjatywę z urzędu. Według zapisów ustawy o ochronie zabytków, o wpis do ich rejestru wnioskować może właściciel lub wieczysty użytkownik gruntu, na którym zabytek się znajduje. Wniosek musi zawierać m.in. numer księgi wieczystej. Każdy taki wniosek rozpatrujemy indywidualnie. Sprawdzamy, czy kwalifikuje się do wpisu, czy posiada niezbędną dokumentację.

- Nie wystarczy wpisać zabytku na listę obiektów chronionych, należy podjąć wszelkie starania i wysiłki, aby fizycznie je uratować - podkreśla Tomasz Lalik z Morzycy. - Dla mnie przykładem dbałości i walki o zabytki jest Stargard. Mam nadzieję, że gmina Dolice weźmie przykład. To nie są wielkie koszty. Kiedyś Morzyca - niemiecki Blumberg, kwiatowa góra - była ładną miejscowością. Szkoda to zaprzepaścić. Prowadzę kroniki, by zachować wspomnienia po miejscach, których już nie ma.

Akcja Masz Głos rusza na przełomie listopada i grudnia i potrwa do połowy kwietnia 2017 roku.

Emilia Chanczewska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.