Materiał informacyjny

Fundacja na rzecz dzieci z dysfunkcjam psychomotorycznymi oraz ich rodzin „Sensuo”

Fundacja na rzecz dzieci z dysfunkcjam psychomotorycznymi oraz ich rodzin „Sensuo”
Materiał informacyjny

Jak ważna jest pomoc drugiej osoby dowiadujemy się w sytuacjach, w których nie możemy być już tylko zdani na Siebie.

Dzieci niepełnosprawne wymagają bardzo dużego nakładu pieniężnego na pomoc w ich rozwoju. Koszty ze względu na schorzenia mogą być różne, ale przeważnie wyższe niż możliwości rodziców. Dlatego problemem wielu opiekunów jest brak środków finansowych na specjalistyczne badania, leczenie, rehabilitację, czasem także na konieczną operację.

Nasza Fundacja powołana została, aby nieść pomoc osobom potrzebującym opieki i wsparcia, zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym, a w szczególności z zaburzeniami psychomotorycznymi. Obecnie obejmujemy pomocą kilkanaścioro dzieci oraz ich rodziny, świadcząc pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz terapeutyczną.

W prowadzonym przez Nas Centrum Terapii Sensuo rozwiązujemy jeden z największych problemów jaki spotykamy w Naszym społeczeństwie – problem braku dostępu do diagnozy. Bezpłatnie diagnozujemy dzieci, których rodzin nie stać na wykonie pełnej i profesjonalnej diagnozy. Korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi i zatrudniamy zespół najlepszych specjalistów w danych dziedzinach.

Dzięki konsekwentnej i prawidłowo dobranej terapii dajemy dzieciom szansę na prawidłowy rozwój, a ich rodzicom nadzieję na lepsze jutro. Każda kolejna godzina zajęć pod okiem naszych specjalistów pozwala dzieciom rozwijać się i nabierać sprawności.

Tworząc Fundację Sensuo, założyliśmy, że misją będzie tworzenie lepszego jutra dla dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi. Jutra, w którym każda osoba z różnego typu dysfunkcjami, może realizować swój potencjał. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ w Polsce co roku około 60.000 dzieci trafia pod opiekę specjalistów tylko w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. A sam problem zaburzenia u dziecka, staje się bardzo często problemem całej rodziny. Fundacja Sensuo działa, aby poprawić jakość codziennego życia dzieci z zaburzeniami i ich bliskich.

Wierzymy, że objęcie Naszych podopiecznych kompleksową opieką pozwoli im w przyszłości samodzielnie funkcjonować, natomiast odciążenie rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem pomaga im w zmierzaniu się z szarą, trudną codziennością.

Fundacja na rzecz dzieci z dysfunkcjami psychomotorycznymi oraz ich rodzin „Sensuo”.

Al. Okrężna 79
88-100 Inowrocław

tel. 698 44 77 54
e-mail: [email protected]
www.sensuo.pl
KRS - 0000738078

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.