Do lekarza, szpitala, na zabieg. Ukraińcy mogą korzystać w Polsce z pomocy lekarskiej. Agata Dyszkiewicz z NFZ podpowiada, co trzeba zrobić

Czytaj dalej
oprac. agsa

Do lekarza, szpitala, na zabieg. Ukraińcy mogą korzystać w Polsce z pomocy lekarskiej. Agata Dyszkiewicz z NFZ podpowiada, co trzeba zrobić

oprac. agsa

Każdy obywatel Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym w swoim państwie ma zagwarantowany dostęp do świadczeń opieki medycznej w Polsce. O szczegółach rozmawiamy z Agatą Anną Dyszkiewicz Zastępcą Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ukraińcy, którzy uciekli do Polski przed panującą w ich kraju wojną, mogą korzystać z pomocy lekarskiej na takich samych zasadach jak Polacy.

Agata Anna Dyszkiewicz: Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne na analogicznych zasadach i w analogicznym zakresie jak osobom ubezpieczonym w Polsce. A więc każda uprawniona osoba dorosła lub dziecko zgłaszając się do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala otrzyma adekwatną do stanu zdrowia pomoc medyczną. Każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych). Pamiętajmy, że w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

Prawo do świadczeń medycznych w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych, obejmuje obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską, ale też nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską; obywateli Ukrainy z Kartą Polaka; członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka. Dotyczy to oczywiście osób, które wjechały na teren Polski od 24 lutego 2022 r.

Po 24 lutym 2022 r. Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest obywatelką Ukrainy lub nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, ale jest małżonką obywatela Ukrainy.

Do jakich konkretnie świadczeń medycznych mają prawo obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 r.?

Dokładnie takich samych jak osoby uprawnione do świadczeń w Polsce. Wyjątkiem jest leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa, prawo do leczenia za granicą, zwrot środków za leczenie za granicą na podstawie dyrektywy transgranicznej, które nie przysługują na podstawie specustawy.

Obywatele Ukrainy mają prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia, świadczeń w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepień przeciwko COVID-19, testów w kierunku koronawirusa oraz leczenia związanego z COVID-19. Ponadto dzieciom przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych. Wszystkie wymienione świadczenia udzielane są osobom uprawnionym bezpłatnie. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy pacjentom z Ukrainy przysługuje refundacja recept na leki?

Tak, zgodnie z przepisami specustawy pacjentom z Ukrainy przysługuje refundacja recept na leki, a także na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych od 24 lutego do 11 marca 2022 r. odbywa się na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość.

Po wejściu w życie specustawy, tj. od 12 marca 2022 r. dodatkowo na podstawie: specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy; e-dokumentu poświadczającego status osoby uprawnionej lub na podstawie wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej. O zasadach wystawiania i weryfikowania recept poinformowaliśmy wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy dla obywateli Ukrainy dostępne są również na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W jaki sposób obywatel Ukrainy przebywający w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym może dowiedzieć się w swoim ojczystym języku, gdzie znaleźć pomoc medyczną?

Rekomenduję skorzystanie z bezpłatnej i całodobowej infolinii NFZ pod numerem: 800 190 590. Infolinia pracuje przez 7 dni w tygodniu, także w święta. Od niedawna pracują tam również konsultanci, którzy posługują się językiem ukraińskim.

Jakie konkretne informacje uzyska obywatel Ukrainy, dzwoniąc na infolinię NFZ?

Przede wszystkim dowie się, gdzie znaleźć najbliższą placówkę medyczną: poradnię lekarza rodzinnego (POZ), szpital lub pomoc medyczną w nocy między godzinami 18-8, a także najbliższą aptekę.

Konsultant udzieli również informacji, jak postępować w sytuacji zakażenia koronawirusem, jak otrzymać skierowanie na test pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, gdzie pobrać wymaz do badania oraz jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19.

Nowością w ramach infolinii jest opcja uzyskania przez personel medyczny z Ukrainy informacji o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach. Medycy z Ukrainy są informowani krok po kroku, jakie czynności muszą podjąć, jakie dokumenty przedłożyć, aby skorzystać z uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, pielęgniarki/położnej, ratownika medycznego w Polsce.

Z pomocą infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pacjenci z Ukrainy, którzy w związku z wojną w ich kraju musieli przerwać terapie, mogą skontaktować się z placówkami onkologicznymi w celu kontynuacji leczenia onkologicznego lub hematologicznego. Fundusz współpracuje w tym zakresie z Polskim Towarzystwem Onkologicznym.

W jaki sposób pacjent onkologiczny z Ukrainy może uzyskać leczenie w Polsce? Jak wygląda procedura?

Pacjent onkologiczny z Ukrainy, dzwoniąc na infolinię NFZ: 800 190 590, zgłasza konsultantowi potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Wystarczy, że przekaże na infolinii swoje dane kontaktowe, by ośrodek w ciągu 2 dni roboczych mógł oddzwonić i ustalić dalsze indywidualne postępowanie.

oprac. agsa

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.