Czekają na obiecane pieniądze

Czytaj dalej
Grzegorz Drążek

Czekają na obiecane pieniądze

Grzegorz Drążek

Związki zawodowe reprezentujące pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych weszły w spór zbiorowy z zarządem powiatu stargardzkiego

Pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, które są podległe powiatowi stargardzkiemu, reprezentują: zarząd regionu ONZZ Solidarność ’80 i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty NSZZ Solidarność.

- 22 marca zostało podpisane porozumienie ze starostą Ireneuszem Rogowskim - mówi Henryk Konieczny, przewodniczący zarządu regionu ONZZ Solidarność ’80.

W porozumieniu napisano m.in., że „od dnia 1 lipca 2017 roku pracownicy zatrudnieni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zarządzanych przez Powiat Stargardzki otrzymają 200 złotych brutto do wynagrodzenia zasadniczego”. Ze strony zarządu powiatu stargardzkiego porozumienie podpisał Ireneusz Rogowski, który w marcu był jeszcze starostą. W kwietniu jego miejsce zajęła Iwona Wiśniewska, która w marcu była wicestarostą. Rogowski pozostał w zarządzie.

W pięciu placówkach jest 83 pracowników. Przebywa tam 81 dzieci. Związkowcy podkreślają, że zarobki są małe.

- Wychowawca młodszy, osoba po studiach z odpowiednimi kwalifikacjami, zarabia 2000 złotych brutto, a wychowawca starszy 2350 złotych - mówi Bogumiła Augustynik z ONZZ Solidarność ’80.

- Od około dziesięciu lat nie było żadnych podwyżek - dodaje Henryk Konieczny.

Marcowe porozumienie nie zostało zrealizowane.

- Na spotkaniu 22 czerwca usłyszeliśmy, że powiat nie wycofuje się z porozumienia, a 30 czerwca, że to były zobowiązania na wyrost i powiat nie ma pieniędzy na podwyżki - wyjaśnia Henryk Konieczny. - W tej sytuacji od 1 lipca weszliśmy w spór zbiorowy z zarządem powiatu stargardzkiego. Przygotowywane jest referendum, w którym pracownicy wypowiedzą się o akcji protestacyjnej. Możliwy jest strajk.

O podwyżkach ze związkami zawodowymi rozmawiali Adam Chrałowicz, który nie jest już w zarządzie, Ireneusz Rogowski, który nie jest już starostą i Agnieszka Ignasiak, dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

- Efektem spotkań było podpisanie protokołu uzgodnień przez ówczesnego starostę stargardzkiego Ireneusza Rogowskiego - informuje zarząd powiatu stargardzkiego. - Należy podkreślić, że ww. protokół nie jest tożsamy z inicjatywą uchwałodawczą - jedyną możliwą procedurą zmian w budżecie powiatu. Mając na uwadze brak wolnych środków budżetowych, zarząd powiatu stargardzkiego z taką inicjatywą nie wystąpił. Ponadto, osobą posiadającą kompetencję do składania wniosków o zmiany w budżecie, jest dyrektor CPOW Agnieszka Ignasiak. Taki wniosek, bez wskazania źródeł na sfinansowanie proponowanych wydatków, dyrektor złożyła do starostwa powiatowego 26 czerwca 2017 r. Zarząd powiatu obecnie rozpatruje ten wniosek.

Grzegorz Drążek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.