Co w prawie piszczy?

Czytaj dalej
Fot. 123rf
(ag)

Co w prawie piszczy?

(ag)

Jednorazowe dodatki będą bez potrąceń. Obniżony wiek emerytalny nie wróci tak szybko, jak chciał prezydent. Wywiad z opiekunem ma rozwiać wątpliwości. Zaufanie do ZUS rośnie.

Wiadomo już także, że z kwoty dodatku nie zostaną potrącone żadne składki na ubezpieczenia społeczne ani podatek dochodowy - cała kwota trafi do kieszeni świadczeniobiorcy. Na jednorazowy dodatek mogą liczyć nie tylko emeryci i renciści, ale także m.in. osoby pobierające renty wypadkowe i rodzinnie, otrzymujące świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a także pobierające częściowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Uprawnieni nie będą musieli składać wniosku o wypłatę dodatku. Wypłata nastąpi automatycznie wraz z marcową waloryzacją. Tej ostatniej można będzie jednak nie zauważyć, gdyż będzie (dosłownie) groszowa.

W projekcie prezydenckim zapisano, że zmiany wejdą w życie już od 1 stycznia 2016 r. Okazuje się, że nie będzie to jednak możliwe, gdyż konieczne są konsultacje ze związkowcami i pracodawcami; do zmian musi też przygotować się ZUS. Obniżenie wieku emerytalnego nastąpi więc prawdopodobnie pod koniec pierwszego lub dopiero w drugim kwartale 2016 r.

Resort pracy postanowił doprecyzować przepisy związane z przyznawaniem świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. W przypadku tej pierwszej formy wsparcia gmina ma możliwość zlecenia wywiadu środowiskowego z osobą, która ubiega się o jej przyznanie (przy specjalnym zasiłku opiekuńczym wywiad jest obowiązkowy). Przeprowadza go pracownik socjalny, ale do tej pory nie wynikało to wprost z ustawy o pomocy społecznej. Ustawa zostanie teraz uzupełniona o zapis, że celem wywiadu jest weryfikacja wątpliwości dotyczących tego, czy osoba faktycznie nie pracuje i osobiście zajmuje się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Jeśli okaże się, że osoba starająca się o pomoc uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli wyjaśnień co do kwestii budzących wątpliwości, gmina może odmówić przyznania świadczenia lub zasiłku.

Największe zaufanie do ZUS mają osoby starsze: emeryci i renciści. Taki wynik koresponduje z wynikami badania satysfakcji klientów, prowadzonych przez ZUS. W ostatnim, tegorocznym badaniu, zadowolonych z obsługi w ZUS jest 84 proc. świadczeniobiorców (emerytów i rencistów).

(ag)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.