Małgorzata Klimczak

Centrum Edukacji Ogrodniczej może przejść pod opiekę ministerstwa

Centrum Edukacji Ogrodniczej może przejść pod opiekę ministerstwa
Małgorzata Klimczak

Radni wyrazili zgodę na przekazanie Centrum Edukacji Ogrodniczej do dalszego prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Radni przegłosowali również uchwałę dotyczącą bezpłatnego przekazania gruntów, na których znajduje się placówka na rzecz Skarbu Państwa, o co wnioskowało Ministerstwo.

Centrum Edukacji Ogrodniczej pierwotnie miało być połączone z Zespołem Szkół nr 2 w Szczecinie przy ul. Portowej, a kompleks w Zdrojach miał być pod opieką innej placówki oświatowej.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki takie jak: niska efektywność kształcenia ogólnego i zawodowego, duży odsetek uczniów powtarzających klasę oraz niskie zainteresowanie absolwentów gimnazjum podjęciem nauki w zawodach ogrodniczo–rolniczych prowadzonych w szkołach Centrum Edukacji Ogrodniczej.

Nowa sieć szkół zatwierdzona. Szkoła ogrodnicza ma 3 lata, żeby poprawić wyniki

Społeczność szkoły wielokrotnie protestowała przeciw łączeniu szkoły.

26 lutego 2019 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę o połączeniu Centrum Edukacji Ogrodniczej z Zespołem Szkół nr 2 i przeniesieniu siedziby z ul. Batalionów Chłopskich 115 do nowej placówki o roboczej nazwie „Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ogrodniczej” przy ul. Portowej 21 w Szczecinie. Jednak pod pewnymi warunkami. Do połączenia nie dojdzie, jeśli szkoła w ciągu trzech kolejnych lat (począwszy od roku szkolnego 2019/2020) poprawi wyniki kształcenia. W uchwale określono szczegółowe wskaźniki poprawy tych wyników. Uczniowie i rada pedagogiczna Centrum Edukacji Ogrodniczej otrzymali w ten sposób zapewnienie o odstąpieniu Gminy Miasto Szczecin od dalszych czynności prawnych zmierzających do rozwiązania Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, jeżeli nastąpi wyraźna poprawa efektywności kształcenia.

Szkoła ogrodnicza dostała szansę naprawy, a szkoły specjalne będą się łączyć i zmieniać swoje siedziby

Na takie warunki rodzice i uczniowie się zgodzili.

Równolegle z podjętą uchwałą Rada Miasta przyjęła także stanowisko w sprawie wznowienia rozmów z 2016 roku z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przekazania resortowi do prowadzenia szkół i placówek, wchodzących w skład CEO. Ponownie gmina zwróciła się do resortu z pismem w sprawie potwierdzenia gotowości do podjęcia rozmów i ustaleń z Prezydentem Miasta związanych ze zmianą organu prowadzącego Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

- Odpowiedź na powyższe pismo uzyskaliśmy 27 lutego 2019 roku - informuje Marta Kufel z Urzędu Miasta. - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnił gminę, że nadal jest zainteresowany przejęciem zespołu szkół do dalszego prowadzenia od jednostki samorządu terytorialnego.

[polecane]6067987;1;ZOBACZ TEŻ:[/polecane]

Minister podkreślił także, że podstawą do przekazania szkoły rolniczej jest podpisanie porozumienia między Ministrem a jednostką samorządu terytorialnego, po spełnieniu następujących kryteriów: zgoda organu prowadzącego na przekazanie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do dalszego prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyrażona w formie stosownej uchwały i zgoda Urzędu Miasta w Szczecinie na bezpłatne przekazanie mienia na rzecz Skarbu Państwa w formie umowy darowizny.

Kolejnym etapem działania, zmierzającym do ostatecznego przekazania Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do dalszego powadzenia, będzie podpisanie porozumienia, którego treść będzie konsultowana w najbliższym czasie. Minister planuje jego podpisanie na pierwszą połowę stycznia 2020 roku.

Małgorzata Klimczak

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.gs24.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2019 Polska Press Sp. z o.o.