Bardzo prorodzinnie jest w centrum pomocy rodzinie

Czytaj dalej
Paweł Ukraiński

Bardzo prorodzinnie jest w centrum pomocy rodzinie

Paweł Ukraiński

Szybka ścieżka zatrudnienia dla krewnej byłej dyrektorki tej powiatowej placówki

Jest rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Dyrektor Zbigniew Chochołowski 3 kwietnia 2017 r. zdecydował, że najbardziej kompetentną osobą do sprawowania tego stanowiska będzie Monika Kwaśniak vel Kwaśniewska. To dość ciekawe rozstrzygnięcie, zważywszy że jeszcze do niedawna kamień-skim PCPR kierowała Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska, prywatnie rodzina nowej referent, która również pracuje w Centrum.

Konkurs ogłoszono 20 marca br. Wymagania niezbędne, jakie przed kandydatami postawił dyrektor Zbigniew Chocho-łowski, nie były wygórowane: obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, wykształcenie średnie, dobry stan zdrowia, niekaralność oraz nieposzlakowana opinia. Termin składania ofert minął 30 marca. Nabór rozstrzygnięto 3 kwietnia. Dyrektor PCPR powierzył tę funkcję Monice Kwa-śniak vel Kwaśniewskiej zamieszkałej w Jarszewie.

- Monika Kwaśniak vel Kwa-śniewska posiada kwalifikacje na stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, wykazała się wystarczającą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna uznała, że wybrana kandydatka w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w konkursie do wykonania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na który prowadzony był nabór - podkreśla Zbigniew Chochołowski w informacji o wynikach naboru.

Ile osób aplikowało na to stanowisko? Czy zatrudnienie kolejnego członka jednej z rodzin jest etyczne? Kto wszedł w skład komisji konkursowej? (brak informacji w Biuletynie Informacji Publicznej) - na te i inne pytania niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi, gdyż Zbigniew Chochołowski przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak poinformowano nas w Centrum, nie wiadomo, kiedy będzie dostępny.

Ciężko odpowiedzieć także na pytanie, czy decyzja Zbigniewa Chochołowskiego z 3 kwietnia br. będzie ważna, bo on sam boryka się z problemami. W ocenie wojewody zachodniopomorskiego, nie posiada on wymaganych prawem kwalifikacji do sprawowania swojej funkcji. Wojewoda Krzysztof Kozłowski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie.

Paweł Ukraiński

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.